11111111111

GÓI CƯỚC 4G

GÓI 12TMAX300

 • 30GB x 12
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX300 Gửi 1543

GÓI 12TMAX200

 • 15GB x 12
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX200 Gửi 1543

GÓI 12TMAX100

 • 5.8GB x 12
 • 1.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX100 Gửi 1543

GÓI 12TMAX

 • 3.8GB x 12
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX Gửi 1543

GÓI 6TMAX300

 • 30GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA8 6TMAX300 Gửi 1543

GÓI CƯỚC 3G

GÓI 12TMAX300

 • 30GB x 12
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX300 Gửi 1543

GÓI 12TMAX200

 • 15GB x 12
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX200 Gửi 1543

GÓI 12TMAX100

 • 5.8GB x 12
 • 1.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX100 Gửi 1543

GÓI 12TMAX

 • 3.8GB x 12
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA8 12TMAX Gửi 1543

GÓI 6TMAX300

 • 30GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA8 6TMAX300 Gửi 1543